Hypotéka bez dokladovania príjmu výhody - nevýhody

Tento druh hypotekárneho úveru využívajú najmä klienti, ktorí nespĺňajú podmienky, alebo nevedia zdokladovať svoj príjem podľa pravidiel banky. Avšak títo klienti sú reálne schopný splácať mesačné splátky. Môže sa to týkať klientov, ktorí pracujú doposiaľ len na dobu určitú a majú vyhliadku na zmluvu s dobou neurčitou, klientov, ktorí dostatočne zarábajú prácou na dohodu, alebo klienti ktorí majú spätne nedostatočnú výšku mzdy. Pre týchto klientov je takýto produkt určený, avšak rovnako má svoje pravidlá. Klient musí počítať s tým, že výška pôžičky môže byť do 50% z hodnoty nehnuteľnosti. Samozrejme treba počítať aj s vyššou úrokovou sadzbou, ktorá odráža riziko úveru prenášané na banku. Za nevýhodu môžeme považovať aj to, že nie každá banka je ochotná poskytnúť tento produkt.