Najlacnejšie havarijné poistenie

Na cenu havarijného poistenia vplýva viacero faktorov. Ak teda vylúčime vplyv technických parametrov vozidla a vplývajúce údaje držiteľa na výšku poistného, zostane nám len rozsah poistenia. Rozsah poistenia nám určuje, aké prípadné škody budú kryté na konkrétnom vozidle. Pokiaľ chce klient najlacnejšie havarijné poistenie, dosiahne tak znížením rozsahu krytia škôd. V tom prípade sa využíva v poistení čiastočné KASKO poistenie, ktoré kryje len určité riziká, alebo má v prípade škodovej udalosti znížené poistné plnenie. Keďže v dnešnej dobe nemôže klient predpokladať možné škody na svojom motorovom vozidle. Vyplatí sa mať uzatvorené KASKO plnohodnotné, hoci o poznanie drahšie, ktoré pokryje poväčšine všetky možné príčiny poškodenia vozidla, čím sa klientovi vynaložené finančné prostriedky na opravu navrátia.