SÚŤAŽ o „najoriginálnejšie auto"

Máte alebo sa Vám podarilo odfotiť nezvyčajne, originálne či vtipne upravené auto? Pošlite nám Vašu fotku a vyhrajte až 150 EUR !

Vyhlasujeme súťaž o najoriginálnejšiu fotografiu upraveného auta. Neváhajte a podeľte sa so svojimi úlovkami! Do súťaže sa môžete zapojiť od 20.3.2014 do 20.5.2014 jednoduchým spôsobom, a to tak, že na emailovú adresu sutaz@insuria.sk nám zašlete Vašu originálnu fotografiu auta, pripojíte Vaše meno, priezvisko, adresu, vek, telefónne číslo a súhlas so spracovaním osobných údajov.

Držíme Vám palce!

Pravidlá súťaže: „Najoriginálnejšie auto“
Všeobecné podmienky súťaže stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži a popisujú práva a povinnosti súťažiacich.
Vyhlasovateľom súťaže je spoločnosť insuria consulting, spol.s r.o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava. Súťaž prebieha na internetovej stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting od 20.3.2014 do 20.5.2014 .

Súťažiaci posielajú svoju fotografiu na email sutaz@insuria.sk. Súťažiaci zaslaním emailu s fotografiou a kontaktnými údajmi vyhlasuje, že:
• súhlasí s podmienkami súťaže,
• je autorom fotografie a nie je si vedomý toho, že by akákoľvek tretia osoba jeho práva k fotografii spochybňovala, alebo bránila ich zverejneniu, poskytuje organizátorovi výhradné právo k použitiu fotografií na propagáciu súťaže a propagáciu jej organizátora, súhlasí s publikovaním súťažných fotografií v elektronickej podobe,
• právo na použitie súťažných fotografií sa poskytuje bez časového obmedzenia,
• fotografia nesmie mať pohoršujúci charakter, urážať či znevažovať iných ľudí,
• súhlasí so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov v spoločnosti insuria consulting, spol. s r.o. a tieto údaje poskytuje dobrovoľne,
• súhlasí so zverejnením svojho mena na internetových stránkach organizátora a stránke www.facebook.com v súvislosti so súťažou.

Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzujú právo vyradiť zo súťaže fotografie, ktoré nebudú spĺňať požiadavky stanovené v týchto pravidlách

Doručené fotografie budú po uzávierke dňa 20.5.2014 zverejnené na internetovej stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting a onlineporovnanie.sk, pričom registrovaný používatelia na stránkach www.facebook.com budú hlasovať za vybranú fotografiu prostredníctvom tlačidla „páči sa mi“. Jeden užívateľ môže jednej fotografii prideliť iba jeden hlas. Hlasovanie bude ukončené dňa 20.6. 2014 a zároveň po tomto dátume budú vyhlásení víťazi prvých troch miest, ktorí obdržia hodnotné ceny (150 €, 100 €, 50 €).

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické osoby bez vekového obmedzenia a štátnej príslušnosti s trvalým bydliskom v SR, ktoré spĺňajú podmienky stanovené týmito pravidlami. Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci spoločnosti insuria consulting, spol.s r.o., ako i zamestnanci obchodných partnerov súťaže, ktorí výhry do súťaže venujú, súťaž organizujú, usporadúvajú alebo inak technicky zabezpečujú a ich rodinní príslušníci.

Tri fotografie s najvyšším počtom hlasov sa umiestnia postupne na 1. 2. a 3. mieste podľa počtu hlasov. Výhercovia budú po ukončení súťaže vyhlásení a zverejnení na stránkach spoločnosti www.insuria.sk, na stránke www.facebook.com v profile spoločnosti insuria consulting a onlineporovnanie.sk. Rovnako budú o výhre informovaný prostredníctvom emailu a telefonicky. Vecné výhry budú výhercom odovzdané v sídle spoločnosti insuria consulting, spol. s r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava.