Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

Prevádzkovateľ Vašich osobných údajov:

insuria consulting, spol. s r.o.
Sídlo: Slowackého 5494/5A, Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
IČO: 36 864 200
Zápis: Obchodný register OS Bratislava I, Odd.: Sro, Vložka č. 59663/B
Zastúpený: Mgr. Jozef Belko, konateľ spoločnosti
kontakt: e-mail: kontakt@insuria.sk, tel.: +421 902 66 11 11


V prípade, že si prajete, aby sme už nespracúvali Vaše osobné údaje, môžete svoj poskytnutý súhlas (a to aj čiastočne) odvolať vyplnením a odoslaním následovného formulára:

Formulár bol úspešne odoslaný.

 
 

Poučenie: Odvolanie Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov Prevádzkovateľom založeného na súhlase pred jeho odvolaním.