Pomoc pri poistnej udalosti

Pre uľahčenie riešenia Vašej poistnej udalosti a šetrenie Vášho drahocenného času nájdete v nasledujúcej tabuľke adresy všetkých partnerských poisťovní, ktorých produkty ponúkame a ich kontakty pre nahlasovanie poistných udalostí. Pripravili sme pre Vás aj odkazy, ktoré Vás prenesú priamo na stránku poisťovne, kde sa nachádzajú tlačivá pre nahlásenie poistných udalostí na stiahnutie.

 
Adresa:
Dostojevského rad 4
815 74 Bratislava
Telefón:
0850 122 222
0902 122 222
0917 122 222
+421 2 496 15 66 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Kolárska 6
811 06 Bratislava
Telefón:
02 / 2929 2929
+421 2 2929 2929 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Lamačská cesta 3/A
821 04 Bratislava  
Telefón:
0850 111 117
+421 2 58 27 66 66 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Miletičova 21
821 08 Bratislava
Telefón:
02 / 5249 5249
+421 2 5249 5249 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Štefánikova 17
811 05 Bratislava
Telefón:
0850 111 566
+421 2 5262 7282 (zahraničie)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Štefanovičová 4
816 23 Bratislava 1
Telefón:
0850 111 577
+421 2 572 81 670 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Digital park II
Einsteinova 23
851 01 Bratislava
Telefón:
055 / 68 26 237
+421 55 68 23 237 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Karadžičova 10
813 60 Bratislava
Telefón:
0850 111 211
+421 2 2081 1811 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Krasovského 15
851 01 Bratislava
Telefón:
0850 111 400
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie
 
Adresa:
Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26
Telefón:
02 / 57 889 902
+421 2 57 889 902 (zo zahraničia)
Poistná udalosť:
Tlačivo na stiahnutie