Neznámy vinník nehody

Ak nepoznáte vinníka nehody, no máte aspoň evidenčné číslo vozidla, môžete si ho vyhľadať na stránke www.skp.sk (slovenská kancelária poisťovateľov), kde sa Vám zobrazí poisťovňa, v ktorej je dané vozidlo poistené a následne túto poisťovňu kontaktovať.